VALLO Miroslav

Funkcia: , , ,

* 07.08.1938, Terchová
+ 16.07.2007, Žilina

choreograf, muzikant, tanečník

ZO ŽIVOTA MIROSLAVA VALLA

Priateľ, folklorista, tanečník, hudobník Miroslav Vallo sa ako rodák z Terchovej veľmi skoro rozhodol osláviť všetko, čo Terchová v ľudovej tvorbe slovenskému národu dala.

Už ako šestnásťročný tancoval profesionálne v SĽUK-u pod vedením známeho choreografa Juraja Kubánku. V roku 1957 ako choreograf prispel k založeniu folklórneho súboru Považan, o krátky čas na to založil tiež súbory v Bytči a vo Veľkom Rovnom. Veľkou mierou sa tak zaslúžil o rozvoj slovenského folklóru v Žilinskom kraji. V roku 1959 stál pri zrode folklórneho súboru Stavbár, ktorý úspešne viedol ako umelecký vedúci a choreograf. O šesť rokov neskôr (1965) založil folklórny súbor Rozsutec, ktorý rozširoval krásne dielo, vytvorené našimi otcami a matkami. Rozsutec s úspechom reprezentoval naše ľudové umenie i v zahraničí. Získal prvenstvo na medzinárodnom festivale v Ohride (Juhoslávia), bol na umeleckých zájazdoch vo Francúzsku, NSR, Maďarsku i ďalších štátoch. Dva razy získal prvenstvo na festivale vo Východnej. V súbore Rozsutec pôsobil zhruba 10 rokov. V roku 1975 založil folklórny súbor Slovenár.

Venoval sa aj hre na husliach. Ako primáš hrával s významnými muzikantmi v Terchovskej muzike. Vo svojej tvorbe sa snažil, aby bohatstvo tradičného ľudového umenia bolo spracované a interpretované v najväčšej možnej miere autentickosti a prirodzenosti. Posledná choreografia, ktorú vytvoril pri príležitosti 40. výročia vzniku FS Rozsutec, mala názov „Na terchovskom dvore“ (2005). Zaslúžil sa o šírenie slovenského a hlavne terchovského folklóru. Môžeme ho považovať za prvého choreografa, ktorý vo svojich choreografiách prevažne čerpal námety a inšpirácie z terchovského kraja, jeho rodného kraja.

V roku 2005 získal titul Čestný občan obce Terchová.

Kolektív(y):

Nahrávky tohto interpreta:

Comments are closed.