MUCHA František

Funkcia: , , ,

V rámci tohtoročného jubilejného 45. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej sme si mohli pripiť na počesť čerstvého šesťdesiatnika, známeho speváka, muzikanta a výtvarníka František Mucha. Širšia verejnosť tohto terchovského rodáka roky rokúce vnímala najmä ako speváka a hudobníka, člena svetoznámej muziky Bratov Muchovcov. Menej sa už vedelo o jeho veľkej výtvarníckej vášni. Dnes už je však i v tomto smere situácia diametrálne odlišná.

Cesta Františka Muchu k vlastnej výtvarnej tvorbe bola veľmi kľukatá a zložitá. No prešli roky a uznávaný muzikant a spevák sa stihol vyprofilovať aj výtvarne. S typickou muchovskou náturou a vybavený svojráznou terchovskou filozofiou hľadal Fero svoj maliarsky rukopis, autorskú značku, osobnostný výraz. Hľadal, objavoval, odkrýval, našiel a neustále nachádza. Témy. Prostredia. Ľudí…

Neúnavný František Mucha putoval pri hľadaní motivačných zdrojov a inšpirácie nielen do okolitých prírodných scenérií, ale cieľavedome šiel aj za minulosťou a do minulosti, aby ju sprítomnil a tak zachoval pre súčasnosť. Zároveň s tým šiel citlivo a s pokorou za tradíciami, aby nimi zdokumentoval a najmä potvrdil existenciu, historickú pamäť a hodnotový odkaz jedinečnej ľudovej kultúry rodného Jánošíkovho kraja. Viacerými dielami však prekročil rámec, hranice a kontext rodiska, čím ponúkol vlastnú umeleckú interpretáciu národného kultúrneho dedičstva a nadčasový odkaz jeho najvýraznejších protagonistov.

Vo svojej portrétnej tvorbe zobrazuje František Mucha rôzne ľudské typy, osudy a osobnosti. Kdesi na počiatku stál prostý človek. Typ, ktorý ale nereprezentoval individuálny príbeh, ale svojím celkovým vyznením pôsobil ako symbol, definujúci jedno autentické spoločenstvo s vlastným koloritom, atmosférou a pravidlami života. Predstaviteľ tradície bol Muchovou autorskou optikou i prístupom k téme povýšený do polohy, ktorá harmonicky korešpondovala s jeho estetickou hodnotovou hierarchiou. Aj keď takýto reprezentant a nositeľ tradície žil prostým dedinským životom, v Muchovom ponímaní predstavuje prirodzenú duchovnú autoritu, symbolizujúcu vyššiu ľudskú i spoločenskú integráciu. V tomto ohľade je autorský koncept Františka Muchu blízky Benkovmu programu v maľbe a fotografickej línii Karola Plicku. K obom týmto osobnostiam sa terchovský umelec aj otvorene hlási.

V posledných rokoch rozšíril František Mucha svoj tematický záber v oblasti portrétnej tvorby o osobnosti, ktoré v súčasných podmienkach rozvíjajú posolstvo našej národnej ľudovej tradície a kultúry. Aj v tomto prípade si výtvarník našiel vlastnú cestu, štýl a výraz poriadený základnému cieľu – zanechať po sebe svedectvo a hmatateľnú stopu v čase, ktorý práve žijeme. Pevne verím, že sa po tejto i ďalších stopách niekedy v budúcnosti vyberú ďalší fundovaní a rozhľadení nadšenci. Ferovi nasledovníci…

Do ďalších rokov želáme Františkovi Muchovi pevné zdravie, neutíchajúci životný optimizmus, príslovečný humor a čo najviac úspešných koncertov i výstav. Doma aj v zahraničí! Ad multos annos, vzácny priateľu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *