Tie moje periny

Tematika:
Funkcia:

Ti moje perini
vzal ich vjeter hore,
davno v ňich ňespalo
poťešeňje moje.

Interpretácia textu:

Comments are closed.