Ponáhľaj sa šuhaj

Tematika: ,
Funkcia:

Ponahľaj sa šuhaj z hori javorovej,
veruže mi podaj vodi omanovej.

Vodi omanovej, voďički stuďenej,
ponahľaj sa šuhaj s horički zeľenej.

A veru omaňe, zeľeni omaňe,
lebo ho zabilo, lebo ho doma ňie.

Variant: A veru omane

Interpretácia textu:

Comments are closed.