Koncovka

Charakteristika
Je to bezdierkový hranový aerofón, patrí k jednoduchým archaickým pastierskym nástrojom mimoriadnej životnosti. Jej konštrukcia je oproti šesťdierkovej pastierskej píšťale jednoduchšia. Zahŕňa tónotvorné zariadenie, avšak odpadá práca s presným vymeriavaním jednotlivých otvorov. Podľa spôsobu vytvárania dutiny v korpuse sa delí na vŕtané a štiepané. Štiepanie je starší spôsob výroby, pri ktorom sa rezonančná trubica najprv rozštiepi na dve zhodné polovice, ktoré sa vydlabávajú. Tieto sa potom opäť spoja a utesnia omotaním tenkej kôry z rôznych stromov napr. breza, čerešňa. V dnešnej dobe sa stretávame už iba s vŕtanými nástrojmi, kde rezonančná trubica ostáva vcelku a tak odpadá jej utesňovanie kôrou. Dĺžka a svetlosť, atribúty určujúce ladenie nástroja, sa volili podľa fyziologických daností interpreta (na dĺžku ruky a hrúbku prstov), ktorý bol zároveň aj výrobcom. V súčasnosti sa tieto píšťaly ladia in D k sláčikovej muzike, alebo nižšie do C, H, A ku spevu.

Hra
Na koncovke sa hrávajú široko rozsahové fanfárovité, kvinttonálne lydické nápevy, tanečného i rapsodického ťahavého charakteru viažuce sa hlavne k pastierskej tradícii. V úvode sa zvykne používať kadencovité prefukovanie, ktorému sa hovorí rozfuk.

Interpreti
V Terchovej medzi najznámejších interpretov na pastiersku šesťdierkovú píšťalu patria hráči z pôvodne bačovského rodu Patrnčiakovcov. Z nich vynikli najmä Vincent (1922), Rudolf (1959) a Ján (1976). Vincent okrem pastierskeho remesla vykonával aj funkciu organistu v miestnom kostole, ktorú zastával na základe svojho výborného speváckeho prejavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *