Bibliografia

CABADAJ Peter – KRIŽO Vladimír: Terchová., Terchová 2003

DÚŽEK Stanislav – GARAJ Bernard: Slovenské ľudové tance a nástrojová hudba na sklonku 20. storočia. Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava.

ELSCHEK Oskár (ed.): Variačná technika predníkov v oblasti západného stredného a severného Slovenska. Osvetový ústav, Bratislava 1984

MORAVČÍK Vladimír: Tradičná hudobná kultúra obcí Zázrivá a Terchová FiFUK, Bratislava 2007 (diplomová práca)

MUCHA František: Terchová, Terchová – piesne z Jánošíkovho kraja. Bratislava 1998 (55 notovaných zápisov terchovských piesní + 6 inštrumentálnych “cifier”)

PATRNČIAKOVÁ Zuzana: Ľudová hudba bratov Muchovcov. (absolventská práca), Konzervatórium, Žilina 2003

POLOCZEK František (red.): Slovenské ľudové piesne, Zväzok II Bratislava 1952 (102 notovaných zápisov terchovských piesní od P. Tonkoviča)

TONKOVIČ Pavol: Terchovské nôty. Slovenský dom ĽUT, Bratislava 1957

Comments are closed.