Šesťdierková píšťala

Charakteristika
Je to aerofonický hudobný hranový nástroj s priústnym kolíkom, vzduchovou štrbinou a šiestimi hmatovými otvormi. Na jej výrobu sa najčastejšie používa drevo bazy čiernej, zriedkavejšie jaseň, javor alebo šíp. Dĺžka a svetlosť píšťalovej trubice, prípadne zariadení, ktoré slúžia k zmene tónu (hmatové otvory alebo spodný otvor trubice) sa volí podľa požadovanej veľkosti, alebo ladenia nástroja.

Hra
Na píšťalách hrávali v minulosti najmä bačovia a pastieri pri pasení. Pri hre na šesťdierkovej píšťale sa používa vidlicová hmatová technika, ktorá umožňuje chromatickú zmenu 3., 6. a 7. stupňa. V hracej technike sa uplatňuje oveľa viac prvkov hmatových a menej prefukovania do vyšších harmonických tónov. „Trojčenie“, (hracia technika známa na Podpoľaní) sa v Terchovej nevyskytuje. Repertoár sa viaže k pastierskej tradícii a v rámci nej mal tento nástroj rôznu funkciu.

Interpreti
V Terchovej medzi najznámejších interpretov na pastiersku šesťdierkovú píšťalu patria hráči z pôvodne bačovského rodu Patrnčiakovcov. Z nich vynikli najmä Vincent (1922), Rudolf (1959) a Ján (1976). Vincent okrem pastierskeho remesla vykonával aj funkciu organistu v miestnom kostole, ktorú zastával na základe svojho výborného speváckeho prejavu.

Comments are closed.